Trụ đèn côn

Thép theo tiêu chuẩn SS400

Chất lượng mạ theo tiêu chuẩn ASTM – A123

Sản phẩm có thể bị thay đổi tùy theo thiết kế của Đơn vị thi công và Chủ đầu tư

Sản phẩn đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2008

Mã: 37-3 Danh mục: