Thái Hưng Thịnh tự hào có những đối tác vững mạnh. Đây luôn là động lực to lớn cho sự phát triển và không ngừng phấn đấu của toàn thể cán bộ, công nhân viên công ty