Khang Dien Residence

nav-thumbnail
nav-thumbnail
nav-thumbnail

Project description

The poles were constructed in Khang Dien high-class residential area in District 9
The height of the pole is 6m and 8m
Designed with reinforced ribs under the base and decoration arms

Khu dân cư Khang Điền

nav-thumbnail
nav-thumbnail
nav-thumbnail

Project description

Trụ được thi công tại khu dân cư cao cấp Khang Điền quận 9

Trụ cao 6m, 8m

Được thiết kế với gân tăng cường dưới đế, cần kiểu

Contact Me on Zalo